Emerytura może pochodzić obecnie z 3 źródeł, tzw. filarów. Pierwszy z nich to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, drugi OFE oraz subkonto w ZUS, trzecim filarem są IKE, IKZE i PPE, czyli produkty, służące do samodzielnego gromadzenia kapitału na jesień życia. W artykule przyjrzymy się II filarowi ubezpieczeń, a w szczególności Otwartym Funduszom Emerytalnym. Sprawdzimy, na czym polega oszczędzanie w OFE oraz kto i kiedy może do niego przystąpić.

OFE, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne są jednym z istotnych elementów II filaru obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń. Są one zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne.

Składki odkładane na OFE są inwestowane w różne narzędzia finansowe, których katalog jest określony w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w celu wygenerowania jak najwyższych zysków.

A te są gwarancją bezpiecznej, spokojnej emerytury.

Otwarte Fundusze Emerytalne – kto stanie przed wyborem?

Możliwość wyboru OFE mają osoby, które rozpoczęły pierwszą działalność zarobkową. Powinna być to działalność, z tytułu której pracodawca odprowadza zusowskie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Przed wyborem OFE staną więc osoby, które rozpoczęły:

  • * pracę w oparciu o umowę o pracę,
  • * pracę w oparciu o umowę zlecenie, z której pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne,
  • * pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • * staż lub praktyki (pod warunkiem, że pracodawca odprowadza z tego tytułu składki do ZUS-u).

Ile czasu na wybór OFE?

Wybór OFE powinien nastąpić w ciągu 4 miesięcy od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Aby przystąpić do Otwartego Funduszu Emerytalnego należy jedynie podpisać umowę z wybranym PTE.

Co, jeśli ubezpieczony tego nie zrobi?

Jeśli ubezpieczony nie podpisze umowy z żadnym PTE, wszystkie składki będą przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS i OFE – podział składek

Każdego miesiąca pracodawca przekazuje 19,52% wynagrodzenia brutto na Twoją przyszłą emeryturę. Jeśli w ciągu 4 miesięcy od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego podpiszesz umowę z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym, 12,22 % wynagrodzenia trafi na konto w ZUS-ie, 4,38 % zostanie przekazane na specjalne subkonto, natomiast do OFE trafi 2,92 %.

Jeśli nie wybierzesz Otwartego Funduszu Emerytalnego, cała składka zostanie w ZUS-ie. 12,22% zostanie na koncie w ramach I filaru, natomiast pozostałe 7,3 % zasili specjalne subkonto w ZUS-ie, powstałe na potrzeby II filaru.

Czy istnieje możliwość zmiany otwartego funduszu emerytalnego?

Jeśli Otwarty Fundusz Emerytalny nie spełnia oczekiwań ubezpieczonego, istnieje możliwość zamiany funduszu na inny. W dowolnym momencie trwania umowy.

Aby to zrobić, wystarczy jedynie złożyć deklarację uczestnictwa w nowym OFE. Co ważne, nie ma konieczności powiadamiania dotychczasowego OFE o rezygnacji. Wszelkich formalności dopełni PTE, z którym podpisaliśmy umowę.

Środki zgromadzone w dotychczasowym OFE zostaną przeniesione do nowego OFE w terminie wypłaty transferowej. W trakcie roku są cztery takie terminy : koniec lutego, koniec maja, koniec sierpnia, koniec listopada.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here