Jak oszczędzać na emeryturę?

Z analiz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że liczba osób w wieku emerytalnym w Polsce wzrośnie diametralnie w ciągu najbliższych lat. Konsekwencją tego może być znaczne obniżenie poziomu świadczeń wypłacanych przez ZUS. Dlatego już wraz z podjęciem pierwszej pracy powinno się rozpocząć oszczędzanie – możliwości odkładania na przyszłość jest wiele.

Rachunki oszczędnościowe

Rachunek oszczędnościowy to bardzo dobry sposób dla tych. którzy cenią swobodny dostęp do środków i chcą mieć pewność, że w każdej chwili na wypadek tzw. „czarnej godziny’ będą mogli wypłacić zgromadzone pieniądze bez utraty naliczonych odsetek.
Ogromnym plusem tego rodzaju produktów finansowych jest również brak określonych minimalnych kwot, jakie co miesiąc należy wpłacać na rachunek.

IKE

Kolejną metodą dobrowolnego oszczędzania na przyszłość jest Indywidualne Konto Emerytalne. IKE są dostępne w ofercie banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeniowych oraz towarzystw emerytalnych. Głównymi atutami prowadzenia konta są elastyczność wpłat (środki mogą być wpłacane z dowolną częstotliwością) oraz korzyści podatkowe.

IKZE

Podobnym instrumentem finansowym jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Produkt ten również wiąże się z korzyściami. Wypłata z IKZE podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%. Jednakże zgodnie z przepisami, wpłaty dokonywane na konto można ująć w deklaracji PIT i tym samym pomniejszyć o nie podstawę opodatkowania.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Ubezpieczenia na życie z UFK łączą w sobie możliwość inwestowania zgromadzonego kapitału z ochroną ubezpieczeniową. Na rynku finansowym dostępna jest ogromna ilość tego rodzaju produktów, różniących się możliwościami inwestycyjnymi i skalą ochrony. Najczęściej produkty tego typu są dostępne w dwóch wariantach, umożliwiając systematyczne odkładanie małych kwot lub jednorazową wpłatę większej sumy. Zgromadzone środki są lokowane w polskie lub zagraniczne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, przez co oszczędzający może pomnażać swój kapitał przy akceptowalnym przez niego poziomie ryzyka.

Programy systematycznego oszczędzania

Możliwość systematycznego oszczędzania na emeryturę lub na inne długoterminowe cele oferują także towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które posiadają w swojej ofercie gotowe plany inwestycyjne. Zwykle polegają one na comiesięcznych wpłatach, które są następnie inwestowane w fundusze zgodnie ze strategią, zaakceptowaną przez klienta przy podpisywaniu umowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here