Dobry manager – czyli jaki?

Praca na stanowisku managera jest sporym wyzwaniem – w głównej mierze z tego względu, że wiąże się z zarządzaniem zespołem i podejmowaniem decyzji. Potrzebne są tu zatem zarówno pewne predyspozycje osobowościowe, jak i znajomość technik motywacyjnych, dzięki którym zbudować można znakomicie funkcjonujący team. O czym zatem należy pamiętać i na co kłaść nacisk?

Kultura osobista to wizytówka managera

Dobry manager to nade wszystko człowiek o bardzo wysokiej kulturze osobistej. Niby jest to oczywiste, niemniej jednak wiele osób ma tendencje do zapominania o tym – zwłaszcza wówczas, gdy otrzymują zawodowy awans. Tymczasem budowanie autorytetu przełożonego zaczyna się od podstaw. Środowisko pracy powinno być przyjazne dla pracowników – i nie chodzi tu jedynie o to, by mieli oni zapewnione odpowiednio przygotowane pomieszczenia. Warto przy tej sposobności przypomnieć, iż zła atmosfera w pracy to jedna z najważniejszych przesłanek, dla których ludzie szukają zatrudnienia gdzie indziej. Szalenie istotną kwestią jest zatem traktowanie ich z szacunkiem – nawet wtedy, gdy sami mają problemy z jego okazywaniem. Niedopuszczalne jest, by manager tracił nad sobą panowanie i dał się ponosić emocjom oraz publicznie upominał pracowników.

Mile widziane jest natomiast m. in. okazywanie zainteresowania prywatnym życiem pracowników – oczywiście w granicach rozsądku. Umiejętność wczuwania się w cudzą sytuację sprawia, że osoba ta czuje się bardziej dowartościowana.

Zwalniać pracowników czy nie?

Niejednokrotnie mówi się o tym, by manager unikał sytuacji, w których zwalnia pracowników. Rzecz jasna nie zawsze jest to możliwe, aczkolwiek duża rotacja na stanowiskach czy ciągła redukcja etatów nie sprzyjają tworzeniu dobrej atmosfery i efektywnej pracy, ponieważ podwładni skupiają swe myśli na tym czy przypadkiem i ich posada nie jest zagrożona. Wiele też w tym momencie zależy od doboru pracowników – zespół powinien składać się z odpowiednich osób, w związku z czym w procesie rekrutacji trzeba przywiązywać do tego należytą wagę.

Jeżeli już zaś zajdzie konieczność zwolnienia pracownika, manager ma trzymać się konkretów – jego zadaniem jest poinformować podwładnego o powodach takiego kroku. Dla niego i tak jest to ogromny stres – warto wesprzeć go dobrym słowem i zaoferować pomoc przy szukaniu nowej pracy, ale pod warunkiem, że nie są to jałowe obietnice. Nikt nie szanuje niewiarygodnych ludzi – ze składanych przyrzeczeń należy się wywiązywać.

O czym pamiętać w relacjach z pracownikami?

Jedną z najistotniejszych kwestii, nad którymi musi zapanować osoba piastująca stanowisko managera, jest umiejętne motywowanie podwładnych do wydajnej pracy. W tym obszarze pojawia się szereg aspektów, których dobry manager nie powinien ignorować.
• Każdy pracownik powinien dokładnie znać zakres swoich obowiązków oraz cele, do realizacji których dąży cały zespół. Cele te muszą być przez pracowników zrozumiane. Zadaniem managera jest określanie priorytetów i udzielanie podwładnym wyraźnych wskazówek – dzięki temu unika się zbędnych nieporozumień.
• Zaufanie to podstawa – manager musi mieć zaufanie do swoich pracowników. To popłaca zwłaszcza w trudnych sytuacjach, np. wówczas, gdy dochodzi do konfliktu pomiędzy podwładnymi bądź na linii pracownik-klient. Generalnie jeśli pojawiają się jakiekolwiek problemy, powinny być rozwiązywane na bieżąco.
• Konsekwencja w działaniu – jej brak powoduje dezorganizację pracy. Manager musi brać odpowiedzialność za swoje decyzje.
• Udział pracowników w podejmowaniu decyzji – opłaca się wysłuchać tego, co podwładni mają do powiedzenia i spojrzeć na własne działania ich oczyma. Manager nie może oczekiwać od pracowników tego, że będą oni tacy sami jak on – stąd prosta droga do utraty ich zaufania. Pracownik powinien mieć świadomość tego, że jego zdanie naprawdę się liczy.
• Docenianie pracowników – pochwała za ciężką pracę należy się każdemu. Można również stworzyć specjalny system, w ramach którego nagradzani są najlepsi pracownicy. Duże sukcesy najlepiej świętować wspólnie. To wszystko świetnie motywuje podwładnych do pracy.
• Komunikacja – bez dobrej komunikacji nie ma pożądanych rezultatów. Świetnym pomysłem są cotygodniowe spotkania, podczas których można zająć się rozwiązywaniem problemów i innymi ważnymi sprawami. Mają one jeszcze ten wielki plus, że sprzyjają budowaniu więzi w zespole.
• Prawo do błędów – popełniania błędów przez pracowników nie da się wyeliminować. Należy więc wyciągać z nich wnioski, które następnie zostaną przekute w sukces.
• Korzystanie z cudzej wiedzy i doświadczenia – zdarza się, że członkami zespołu są specjaliści wysokiej klasy. Można się od nich sporo nauczyć, jeżeli samemu nie posiada się dostatecznej wiedzy na dany temat.

Jakie błędy popełniają managerowie?

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć o czynnikach, które powodują, że ktoś nie sprawdza się na stanowisku managera:
• nie szlifowanie własnych umiejętności,
• nieumiejętne delegowanie pracowników,
• brak planu i wizji,
• brak umiejętności w zakresie budowania zespołu,
• problemy z podejmowaniem decyzji,
• nieznajomość branży,
• nie przykładanie odpowiedniej uwagi do umiejętności interpersonalnych,
• brak dbałości o należyty przekaz informacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here