Czy Twoja firma jest odpowiedzialna społecznie?

Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli w skrócie CSR to koncepcja takiego prowadzenia przedsiębiorstw, aby dbały nie tylko o interes własny, ale także dobro społeczeństwa i stan środowiska naturalnego. Dla firm, które działają zgodnie z filozofią odpowiedzialności społecznej ważne jest także budowanie dobrych relacji z różnymi grupami interesariuszy. Trend ten jest coraz bardziej popularny na całym świecie. Działania CSR są w wielu przypadkach wręcz oczekiwane, a dobrą praktyką jest ich raportowanie i powszechne udostępnianie takich opracowań.

Udowodnij swoje zaangażowanie w kwestie CSR

Dzięki raportowaniu działań dotyczących odpowiedzialności społecznej według określonych zasad organizacja może dać czytelny i jednoznaczny dowód zaangażowania w CSR. Wytyczne GRI (ang. Global Reporting Initiative) to międzynarodowy wzorzec dotyczący sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju dla organizacji. Może on być stosowany przez przedsiębiorstwa dowolnego typu, wielkości, sektora i organizacji.

Zmiany w raportowaniu csr

Kilka lat temu wprowadzono nowe wytyczne dotyczące raportowania społecznego. Obecnie obowiązujący standard GRI G4 został poszerzony o raportowanie zaangażowania interesariuszy. Nowe wytyczne kładą większy nacisk na prezentowanie istotnych dla firmy wartości oraz ułatwiają wyselekcjonowanie najważniejszych informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Aby zapoznać się ze szczegółami zmian odnośnie raportowania csr warto wziąć udział w specjalnym szkoleniu organizowanym przez jednostkę certyfikującą. Podczas takiego kursu uczestnicy poznają najważniejsze definicje dotyczące odpowiedzialności społecznej biznesu. Analizowane są także dokładnie korzyści z raportowania działań CSR oraz zasady tworzenia takiego dokumentu wynikające z nowych wytycznych G4. Więcej informacji o szkoleniu dotyczącym raportowania csr znajduje się na tej stronie: https://szkolenia.bureauveritas.pl/bez-kategorii/sr03-raportowanie-wedlug-standardu-gri/  

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here