Nowe ulgi w PIT w 2022 roku

Wraz z rokiem 2022 wejdą w życie nowe zasady dotyczące rozliczeń podatku dochodowego. Najszerzej komentowane z nich to podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz ulga abolicyjna dla osób pracujących za granicą. Podpowiadamy, kto zyska na tych zmianach i jak się do nich przygotować.

Ulga dla klasy średniej

Kluczową zmianą w deklaracjach PIT 2022 będzie możliwość skorzystania z tzw. ulgi dla klasy średniej. Prawo do niej będzie przysługiwać podatnikom osiągającym roczne przychody w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł, tj. 5700 – 11140 miesięcznie. Minimalne przekroczenie tego limitu wiąże się z koniecznością zapłacenia wyższego podatku. Z ulgi dla klasy średniej będą mogły skorzystać osoby zatrudniane na podstawie służbowego stosunku pracy oraz przedsiębiorcy. Zmiana ta nie dotyczy zleceniobiorców, osób pracujących na umowę   o dzieło oraz emerytów.

Ulga abolicyjna

Szerokim echem wśród emigrantów odbiły się zmiany zasad rozliczania ulgi podatkowej dla Polaków pracujących za granicą. Do tej pory nie miała ona górnej granicy, od 2022 roku będzie ograniczona do kwoty 1360 złotych. Oznacza to, że osoby pracujące za granicą, których rezydencja podatkowa znajduje się w Polsce, będą musiały zapłacić dodatkowy podatek. Omawiany limit nie dotyczy przychodów uzyskiwanych za pracę wykonywaną poza terytoriami lądowymi, jak w przypadku stewardess, marynarzy lub pilotów.

Kwota wolna od podatku

Kolejną istotną zmianą wchodzącą w życie od 2022 roku jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku, która wyniesie 30000 złotych. Ma to na celu obniżenie tzw. klina podatkowego. Aby to zrealizować podniesiony zostanie próg podatkowy rozpoczynający drugi przedział dochodów (do 120000 zł.). W praktyce oznacza to, że brak konieczności płacenia podatków przez osoby zarabiające poniżej 2500 złotych miesięcznie.

Pozostałe ulgi i zwolnienia podatkowe

Rok 2022 niesie ze jeszcze więcej zmian dotyczących rozliczeń podatkowych. Do najważniejszych z nich należą:

  • ulga dla młodych – zwalniająca z płacenia podatków osoby w wieku do ukończenia 26 roku życia, które zarobią mniej niż 85 528 zł.
  • zmiany w uldze rehabilitacyjnej – poszerzający zakres zobowiązań uprawniających do tej ulgi o takie jak, np.: zakup pieluchomajtek i wydatki związane z pobytem opiekuna osoby niepełnosprawnej w sanatorium.
  • ulga dla przedsiębiorstw wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę.
  • ulga na powrót – w ramach zachęty dla Polaków do powracania do ojczyzny zostanie wprowadzona tzw. ulga na powrót. Możliwość z niej skorzystania będą miały osoby, które zmieniły swoją rezydencję podatkową na polską.
  • zwolnienie podatkowe od przychodów uzyskanych w wyniku zbycia zabytków ruchomych.
  • zwolnienia podatkowe od przychodów uzyskanych ze stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  • brak konieczności rozliczania się z przychodów uzyskanych z nagród dla osób, które przyczyniły się do likwidacji choroby zakaźnej zwierząt.
  • ulga dla osób przyczyniających się do popularyzacji obrotu bezgotówkowego w naszym kraju.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here