Jak dostać kredyt na rozwój firmy?

Rozwój firmy nie jest możliwy bez dodatkowej gotówki, za którą kupimy nowe maszyny, komputery czy patenty, które pozwolą na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Oczywistym jest, ze jeśli firma chce się utrzymać na rynku i dbać o swój ciągły rozwój, musi powiększać swój kapitał. Jeśli go brakuje, można zwrócić się do banku z wnioskiem o kredyt na rozwój firmy.

Czym jest kredyt na rozwój firmy?

Kredyt, o którym mowa to kredyt inwestycyjny, czyli zobowiązanie, które przedsiębiorstwo zaciąga po to, żeby opłacić nowe inwestycje w firmie – te, które mają zwiększyć lub utrzymać majątek przedsiębiorstwa na obecnym poziomie. Kwota kredytu zależy od kilku czynników: zdolności finansowej firmy, ryzyka, jakie podejmie bank oferując danej instytucji wsparcie oraz obrotu przedsiębiorstwa. Zazwyczaj potrzebne jest 20-30 proc. wkładu własnego, ale dokładna stawka zależy od wymagań banku. Kredyt na rozwój firmy może zostać przyznany nawet na okres 20 lat.

https://nestbank.pl/

Na co można dostać kredyt inwestycyjny?

Pożyczkę dla firm można przeznaczyć na tzw. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz nabycie udziałów i papierów wartościowych. Środkami trwałymi są maszyny i urządzenia wykorzystywane przez firmę do produkcji towaru, nieruchomości, środki transportu itd. Wartości niematerialne zaś to różnego rodzaju patenty, licencje czy prawa autorskie. Dzięki kredytowi na rozwój firmy można kupić udziały w innych przedsiębiorstwach czy obligacje.

Jak się wnioskuje o kredyt na rozwój firmy? Jakie są warunki?

Kredyt inwestycyjny mogą wziąć nowopowstałe przedsiębiorstwa, firmy, które są na rynku od określonego czasu oraz osoby fizyczne. Szczegółowe warunki udzielenia kredytu ustalane są zawsze indywidualnie pomiędzy klientem a bankiem, z którego usług zdecyduje się skorzystać. Chcąc uzyskać dofinansowanie, trzeba dostarczyć bankowi niezbędne dokumenty, a najważniejszy jest biznesplan, na podstawie którego bank będzie oceniał to, czy nasz pomysł na inwestycję przyniesie realne zyski. Biznesplan to dokument, który ma udowodnić bankowi, że dana inwestycja się opłaci. Jeśli będzie on zawierał błędy merytoryczne bądź bank wykaże, że inwestycja jest nieopłacalna – wtedy nie mamy szans na kredyt inwestycyjny. Przygotować musimy także dokumenty rejestrowe firmy: wypis z KRS, umowa spółki oraz zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczych oraz dokumenty finansowe naszego biznesu, jak PIT czy wyciągi z kont bankowych firmy.

Na co zwrócić uwagę, wybierając kredyt na rozwój firmy?

Przed podpisaniem umowy kredytowej musimy dobrze zapoznać się z warunkami. Zwróćmy uwagę na oprocentowanie kredytu (stawka WIBOR, marża), jego prowizję i ubezpieczenie, opłatę za rozpatrzenie wniosku i opłatę za przyznanie kredytu bądź jego uruchomienie. Nie w każdym banku pojawią się takie same opłaty – np. nie każda instytucja pobiera pieniądze za rozpatrzenie wniosku. W przypadku marży za kredyt na rozwój firmy możliwe jest negocjowanie niższej stawki. Jej wysokość jest bowiem obliczana za pomocą wyznaczenia poziomu ryzyka udzielenia kredytu oraz sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

Kredyt na rozwój firmy warto brać tylko wtedy, gdy wiemy, iż rzeczy, które za niego kupimy, faktycznie poprawią sytuację przedsiębiorstwa. W innym wypadku warto się dobrze zastanowić, by nie wpaść w spiralę długów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here