Public Relations. Przede wszystkim komunikacja.

Wielu z nas coraz częściej zastanawia się, jak to jest z tym wszechobecnym marketingiem i PR-em. Choć w potocznym rozumieniu obu pojęć granice mogą wydawać się płynne, są pewne kwestie umożliwiające ich umiejętne rozróżnienie. Czym jest PR? Jakie są jego cele? Na czym polegają działania marketingowe? No i o co chodzi z tą komunikacją, o której dzisiaj tak dużo się mówi?

Public relations to szeroko pojęta komunikacja i działania mające na celu budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z otoczeniem. Komunikacja wewnętrzna, komunikacja zewnętrzna, komunikacja korporacyjna, komunikacja kryzysowa, relacje z mediami, relacje z inwestorami, relacje z klientami, społeczna odpowiedzialność biznesu, internet public relations. Branża Public Realtions rozwija się w Polsce od Ponad 25 lat. W ciągu ostatnich lat mieliśmy do czynienia z niezwykle dynamicznym rozwojem komunikacji marketingowej. Największy wpływ na sposób prowadzenie działań PR ma obecnie rozwój mediów społecznościowych i komunikacji online.

Komunikacja public relations. Dobrze zarządzana reputacja.

Public relations są to więc działania należące do strategii komunikacji marketingowych, które umożliwiają przedstawienie produktów potencjalnym kupującym i wzbudzają zaufanie do firmy je produkującej. Na pierwszy rzut oka można by stwierdzić, że nie ma w tym nic skomplikowanego, w końcu większość osób znających język angielski potrafi „rozszyfrować” tę pozornie tajemniczą nazwę i odkryć, że to tak naprawdę nic innego, jak powszechna komunikacja. W zależności od punktu widzenia każda osoba zajmująca się marketingiem i PR-em może podać własną definicję tych działań, przyjmuje się jednak kilka cech wspólnych, które zdecydowanie wyróżniają PR spośród innych działań marketingowych podejmowanych w firmach. Z pewnością public relations zmierza do ukształtowania pożądanego wizerunku danej instytucji w otoczeniu – zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Ważne jest zatem jak najlepsze przedstawienie produktów wśród pracowników, dopiero następnym krokiem może być wykreowanie wizerunku marki i produktów wśród potencjalnych klientów. Zakłada się także, że PR jest jedną z podstawowych funkcji zarządzania i od niego zależy sukces bądź klęska wszelkich działań marketingowych.

Komunikacja marketingowa jest instrumentem marketingu, który w ostatnich latach doświadczył i nadal doświadcza najwięcej zmian. Wpływa na to głównie dojrzałość większości rynków i wzrost konkurencji. To one wywołują zapotrzebowanie na budowanie długotrwałych relacji przedsiębiorstw z klientami i innymi podmiotami otoczenia rynkowego, m.in. z dostawcami, pośrednikami handlowymi, udziałowcami, a także, a czasami przede wszystkim, z pracownikami. We współczesnej gospodarce, która jest siecią połączeń i współzależności, firmy oraz instytucje muszą współpracować z różnymi podmiotami otoczenia tak, aby dostarczać klientom coraz większych korzyści, tworząc środowisko i okoliczności sprzyjające budowaniu wiarygodności, przewagi konkurencyjnej czyli osiąganiu celów a docelowo generowaniu zysków budowaniu i stabilizacji rynkowej. Koncepcja marketingu relacji, w ramach której komunikacja marketingowa ujmowana jako proces, tworzy relacje i sieci powiązań między przedsiębiorstwem, a podmiotami otoczenia rynkowego. Komunikacja marketingowa to nie tylko przekazywanie informacji, ale przede wszystkim budowanie relacji. Pozwala pozyskiwać nowych partnerów biznesowych, tworzyć z nimi dobre relacje i zapewniać dzięki temu długotrwałą współpracę.

Podsumowując zintegrowana komunikacja marketingowa to proces, w ramach którego firma integruje i koordynuje liczne narzędzia i kanały komunikacyjne, aby dostarczyć jasne i spójne oraz przekonujące przesłanie dotyczące produktów, usług bądź samego przedsiębiorstwa. Jest ona rozpatrywana zarówno jako proces, ciąg działań, za których pomocą przedsiębiorstwo komunikuje się z rynkiem, jak i jako zbiór narzędzi o określonych właściwościach, umożliwiających koordynację i osiąganie celów oraz realizację funkcji przedsiębiorstwa.

Profesjonalna komunikacja. W drodze do sukcesu.

Najkrótsza definicja marketingu brzmi „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Marketing jest procesem planowania i realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji i dystrybucji idei, dóbr i usług w celu dokonania wymiany mającej służyć osiągnięciu celów organizacji i jednostek.

Mając choćby tą podstawową wiedzę trudno pomylić pojecie PR-u i marketingu. PR oczywiście wspiera działania marketingowe. Specjaliści ds. PR dokładnie wiedzą, w jaki sposób zaplanować i realizować działania komunikacyjne i budować strategię public relations, aby przyniosła ona oczekiwane efekty. Od 25 lat na polskim rynku świadomość konieczności prowadzenia profesjonalnych działań PR ciągle rośnie. Agencje public relations opracowują strategiczny plan komunikacji w oparciu analizę rynku, wizerunku i kanałów komunikacji jakie dotychczas dana firma, instytucja stosowała. W oparciu o to badanie i analizę zasobów buduje strategię zawierającą cele, przekazy i grupy docelowe komunikacji. W strategii agencja opracowuje plan taktyczny działań oraz mechanikę , czyli narzędzia i kalendarz realizacji. Ostatecznym celem komunikacji jest pozytywna reakcja jej odbiorców i osiągnięcie założonych celów. Ważne jest więc również skuteczne zarządzanie informacją oraz sposobem kreowania wizerunku marki i produktów. To wytworzenie realnej pozytywnej więzi, relacji o wysokim stopniu zaufania i działającej w obie strony komunikacji wydaje się najcenniejszym celem PR-u.

Public relations. Sztuka dialogu!

Wiele definicji public relations podkreśla szczególną rolę komunikacji. PR jest zatem zespołem skrupulatnie zaplanowanych i zorganizowanych działań zapewniających firmie skuteczne, długofalowe komunikowanie z otoczeniem, którego zadaniem i bezpośrednim celem ma być wpływ na postawy, opinie i działania związane z kreowaniem wizerunku, zaufaniem i stabilną pozycją podmiotu na rynku. Niezmiernie ważną kwestią w kreowaniu działań PR-owych zawsze informacja zwrotna i analiza efektów prowadzonych działań, monitoring działań, monitoring rynku i mediów. Warto pamiętać, że nie ma komunikacji bez dialogu, będącego odpowiedzią na potrzeby wewnętrzne firmy, zewnętrzne potrzeby otoczenia i umiejętnego łączenia wszystkich narzędzi do budowania relacji między wszystkimi uczestnikami rynku. Skuteczna komunikacja pozwala na budowanie wartości, wizerunku i wzajemnego zaufania, co docelowo stanowi silny grunt do budowania i rozwoju każdej firmy czy instytucji. Dobrze pojęta i prowadzona komunikacja pozwala firmie na uniknięcie wielu zagrożeń i kryzysów, oraz sprawne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Prawidłowo przeprowadzona procedura w sytuacji kryzysowej może nawet pozwolić wyjść z niej firmie zwycięsko i zyskać na kryzysie. Trzeba jednak doświadczenia i fachowej wiedzy, aby w umiejętny sposób przeprowadzić firmę przez potencjalne zagrożenie lub nawet wyjątkowo trudny kryzys. Profesjonalne działania PR to możliwość zyskania przewagi konkurencyjnej na rynku i niezakłócone działanie umożliwiające rozwój, stabilizację i gwarantujące sukces.

Agnieszka Bednarczyk
CEO/PR Manager Agencji Public Relations STRATEGIA FM
www.strategiafm.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here