Jaki wpływ na fundusze ETF na ryzyko walutowe

Fundusze ETF, jak ciekawa alternatywa w naszych portfelach inwestycyjnych może zapewnić nam optymalną dywersyfikację i zwiększyć potencjał całości inwestycji jako takich, które są odporne na zawirowania gospodarcze. Jednak świadomy inwestor przy podejmowaniu decyzji bierze pod uwagę wszystkie ryzyka, w tym również ryzyko walutowe.

Czym dokładnie jest ryzyko walutowe w ETF?

Jak dobrze wiemy, popularność funduszy ETF od kilku lat nieprzerwanie wzrasta, co z pewnością ma ogromne przełożenie na ilość otwieranych przez emitentów funduszy. Obecnie rynek światowy jest wręcz zalewany coraz to nowymi funduszami ETF, które oferują nam inwestycje w każdy możliwy rodzaj instrumentu, od akcji, przez waluty, surowce, indeksy giełdowe, aż po kryptowaluty.

Oczywiście nie każdy fundusz ETF za walutę bazową ma tę samą walutę, którą my operujemy w swoich inwestycjach. To idealny przykład źródła, z którego bierze się ryzyko walutowe. Wyobraźmy sobie, że zainwestowaliśmy kilka tysięcy złotych w ETF na amerykański indeks giełdowy S&P500, denominowany w dolarach amerykańskich. Inwestycja trwa jeden miesiąc, po których chcemy wycofać środki, zadowoleni z poziomu wzrostu krótkoterminowego funduszu. Jeśli jednak na przestrzeni tego miesiąca kurs dolara umocnił się w stosunku do złotówki, nasz zysk będzie pomniejszony o różnicę walutową. Stąd właśnie wynika popularne, jednak często omijane na etapie analizy ryzyko walutowe. 

Czy ryzyko walutowe zawsze działa na naszą niekorzyść?

Analizując wpływ międzynarodowych funduszy ETF na stan naszych inwestycji, przede wszystkim pod uwagę bierzemy potencjalną stratę, a raczej pomniejszenie wyniku inwestycji o środki, które tracimy w wyniku niekorzystnych zmian na rynku walutowym w stosunku do naszej waluty bazowej, w której realizujemy inwestycje. 

Warto jednak pamiętać, że jest to miecz obosieczny, i równie dobrze to właśnie wpływ rynku walutowego może skutkować wyższym zyskiem. Warunkiem takiego stanu rzeczy jest jednak sprzyjająca koniunktura i umocnienie się naszej waluty w stosunku do waluty, w której inwestowane są środki przez emitenta ETF. Dlatego też każdy doświadczony inwestor, planując maksymalizację zysków inwestycyjnych, bez względu na rodzaj instrumentów finansowych, zawsze bierze pod uwagę właśnie ryzyko walutowe.

Jak zminimalizować wpływ ryzyka walutowego na inwestycje w ETF?

Ryzyko walutowe w skrajnych przypadkach może pomniejszyć naszą stratę nawet o kilka procent, dlatego też dobrą praktyką jest unikanie go, kiedy to możliwe. W jaki sposób? Najlepszym rozwiązaniem na uniknięcie ryzyka walutowego jest inwestycja wfundusze ETF, których walutą rozliczeniową jest ta sama waluta, w której my inwestujemy. Dzięki temu dokładna kwota zysku bądź straty (nie zapominajmy, że ETF to inwestycje obarczone ryzykiem) zostanie zrealizowana i przetransferowana na nasz rachunek inwestycyjny. 

Innym, alternatywnym sposobem na zminimalizowanie ryzyka walutowego jest wybór funduszy, które redukują wpływ wahań waluty poprzez hedging walutowy. Jest to skuteczna forma ochrony kapitału, jednak koszty zarządzania takim funduszem mogą nieznacznie wzrosnąć, co wpłynie także na ponoszone przez nas koszty. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here