Dobra polisa na życie to sposób na finansowe zabezpieczenie osób uposażonych lub samego ubezpieczonego w razie zaistnienia nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych – wypadku, trwałego inwalidztwa, ciężkiej choroby lub śmierci. Pieniądze uzyskane z ubezpieczenia często pozwalają na częściową lub całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań. Często jednak osoby chcące wykupić ubezpieczenie stają przed ogromnym dylematem – jak dopasować polisę na życie?

Rodzaje polis na życie


Przede wszystkim należy przeanalizować wszystkie dostępne na rynku rodzaje polis na życie. Należą do nich:
– polisy ochronne mające na celu zabezpieczenie finansowe dla osób uposażonych w razie śmierci ubezpieczonego lub dla niego samego, gdy zaistnieją okoliczności uprawniające do wypłaty świadczeń przez ubezpieczyciela (są to wypadki powodujące trwałe kalectwo, choroby i inne sytuacje wymienione w regulaminie polisy, z którą warto się szczegółowo zapoznać);
– polisy ochronno – oszczędnościowe, które stanowią nie tylko finansowe zabezpieczenie, ale także dają możliwość gromadzenia oszczędności (uiszczane składki są przeznaczane nie tylko na ochronę życia, ale także lokowane w jednostkach kapitałowych danej ubezpieczalni – po upływie terminu umowy zgromadzone w ten sposób oszczędności są wypłacane posiadaczowi polisy);
– polisy z funduszem kapitałowym, które łączą w sobie funkcje ochronne, jak również funkcje funduszu inwestycyjnego

Jak dopasować polisę na życie?


Dobra polisa na życie powinna w pełni odpowiadać potrzebom jej posiadacza. Jeśli osobie wykupującej ubezpieczenie zależy jedynie na zabezpieczeniu finansowym osób uposażonych w razie jej śmierci lub jej samej w razie wypadku czy choroby – zdecydowanie najlepszym wyborem będzie polisa ochronna. Jeśli natomiast posiadacz ubezpieczenia potrzebuje nie tylko zabezpieczenia finansowego, ale także sposobu na oszczędzanie – powinien zastanowić się nad wyborem polisy ochronno – oszczędnościowej lub kapitałowej. Co więcej, analizując dostępne na rynku oferty zakładów ubezpieczeniowych, warto wziąć pod uwagę:
– wysokość regularnych składek; świadczenia zostaną wypłacone jedynie wtedy, gdy posiadacz polisy dotrzyma wyszczególnionego na niej terminu odnośnie do opłacania składek;
– treść regulaminu; każda polisa zawiera szereg okoliczności wykluczających poszczególne sytuacje z okoliczności upoważniających do otrzymania świadczenia – na przykład może to być śmierć poniesiona w trakcie uprawiania sportów ekstremalnych, więc miłośnicy skoków spadochronowych powinni zatroszczyć się o ubezpieczenie nie posiadające takiego wykluczenia;
– co wchodzi w skład polisy; nie wszystkie oferowane przez zakłady ubezpieczeń polisy gwarantują wypłatę świadczeń w razie choroby lub kalectwa – jeśli więc osobie wykupującej ubezpieczenie zależy na zabezpieczeniu finansowym na wypadek trwałego inwalidztwa, powinna ona poszukać polisy, która zapewnia wypłatę pieniędzy w razie wypadku lub ciężkiej choroby.

Reasumując, wybór odpowiedniej polisy na życie uzależniony jest o wielu czynników. Kluczową kwestią jest zapoznanie się z regulaminami dostępnych ofert i podjęcie przemyślanej decyzji właśnie na ich podstawie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here