Dlaczego tak ważna jest ocena ryzyka przed podjęciem inwestycji

Każdy, kto postanowił wcielić w życie pomysł na biznes 2020 i chce inwestować na rynku kapitałowym, jest narażony na ryzyko inwestycyjne. Dlatego tak ważna przed podjęciem decyzji o inwestowaniu jest ocena ryzyka. Pozwoli ona zmniejszyć niepewność co do wielkości i okresu, w jakim wystąpią przypływy pieniędzy związane z podjętymi decyzjami. Każda inwestycja jest w pewnym stopniu narażona na ryzyko. Osoby inwestujące mogą zarówno osiągnąć większe zyski niż oczekiwały, jak i ponieść straty, których się nie spodziewały. Zobacz czym jest ryzyko inwestycyjne i czemu trzeba je wziąć pod uwagę przed podjęciem inwestycji.

Czym jest ryzyko inwestycyjne?

Ryzyko inwestycyjne to inaczej możliwość osiągnięcia stopy dochodu inwestycji, która różni się od tej, jakiej spodziewała się osoba inwestująca. Wartość wszystkich inwestycji może zarówno rosnąć, jak i maleć co najczęściej wiąże się z utratą części lub też całości środków, które zostały zainwestowane.

Osoba, która postanowiła inwestować, powinna wiedzieć, że niepewność, która związana jest z podejmowanymi decyzjami, jest obarczona ryzykiem, które trzeba obliczyć. Z jednej strony inwestor ma szansę na sukces, a z drugiej inwestycja stwarza to zagrożenie.

Każda inwestycja jest inna i trzeba pamiętać o tym, że działania wykonane w inwestycjach, które przyniosły zyski, niekoniecznie muszą się sprawdzić w przypadku następnych. Osiąganie dobrych wyników podczas inwestycji nie zależy od jednej z pozoru dobrej strategi tylko od odpowiedniej oceny ryzyka, która poprzedza podjęcie działań związanych z inwestowaniem.

Zanim więc podejmiemy decyzję inwestycyjną, trzeba pierw oszacować zarówno potencjalne zyski, jakie może ona przynieść, ale także należy określić czynniki, które powodują ryzyko i mogą dotyczyć danej inwestycji.

Jak rozważyć ryzyko inwestycyjne

Mimo że inwestowanie https://finanse.net.pl/pomysl-na-biznes-2020/ na rynkach kapitałowych zawsze obarczone jest w mniejszym lub większym stopniu ryzykiem i niepewnością nie należy się go bać. Zamiast rezygnować z inwestowania wystarczy, że określisz swój indywidualny poziom tolerancji ryzyka inwestycyjnego, który pomoże Ci unikać przykrych sytuacji.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej oceń ryzyko w aspekcie:

Upływu czasu – wraz z upływem czasu możliwość wystąpienia zmian rośnie.

Źródeł – są to różne czynniki, które są przeszkodą w osiągnięciu ustalonego celu. Mogą to być np. niższy niż oszacowany efekt ekonomiczny czy wystąpienie straty. Takie czynniki rodzą się wskutek zmian, które mogą zachodzić w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym firmy, a także u konkurencji.

Niepewności – wiąże się ona ze zmiennością zjawisk gospodarczych.

Efektywności ekonomicznej – mierzona jest za pomocą wskaźnika NPV.

Miar i norm umożliwiających pomiar i ocenę ryzyka – bierz pod uwagę zmiany poziomu stóp procentowych.

Podczas oceniania ryzyka pamiętaj o zasadzie, że im większa oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji, tym większe jest ryzyko, że możesz ponieść straty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here