Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych, jak sama nazwa wskazuje należy się osobom, które są bezrobotne. A dokładniej osobom, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Nie są to jedyne warunki, oprócz dokonania rejestracji, należy również mieć przepracowane 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Nie musi być to wyłącznie praca na umowę o pracę, umowa o dzieło lub własna działalność gospodarcza, też się liczy.

Zasiłek dla bezrobotnych, należy się tylko wtedy, gdy od podanych wyżej umów były odprowadzane składki na ubezpieczenie oraz na Fundusz Pracy.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany przez 180 dni, gdy zarejestrowana osoba nie wykonująca żadnej pracy zarobkowej, mieszka na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku, nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Zasiłek dla bezrobotnych, jest wypłacany przez 365 dni, gdy zarejestrowana osoba nie wykonująca żadnej pracy zarobkowej, mieszka w powiecie, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku, przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

 

Przeczytaj też: http://www.mftp.pl/telefon-sluzbowy-czy-naprawde-warto-go-posiadac/

Jak długo trzeba czekać na zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje danej osobie już po 7 dniach od rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wyjątkiem jest otrzymanie zasiłku dopiero po 3 miesiącach, wtedy gdy osoba która zarejestrowała się jako bezrobotna, w okresie pół roku przed rejestracją w Urzędzie Pracy sama wypowiedziała lub rozwiązała stosunek pracy, za porozumieniem stron. W przypadku, gdy zostaliśmy zwolnieni z pracy dyscyplinarnie, zasiłek należy nam się dopiero po 180 dniach.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych, jest uzależniona od stażu pracy. Jeżeli przepracowaliśmy nie więcej niż 5 lat, wysokość zasiłku wynosi 80% zasiłku podstawowego. Z kolei, jeżeli nasz staż pracy wynosi powyżej 5 lat, ale nie przekracza 20 lat, zasiłek wynosi 100%. Osoby ze stażem pracy powyżej 20 lat, otrzymują zasiłek w wysokości 120%.

Źródło: https://praca-enter.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here