umowa o dzieło składki ZUS

Jak wiadomo, nie każdy z nas pracuje na umowę o pracę. Przykładowo zdarza się tak, że przychodzi nam pracować na podstawie umowy o dzieło. Czy w takiej sytuacji od umowy o dzieło trzeba odprowadzić składki ZUS? W tekście spróbujemy znaleźć odpowiedź na to pytanie.

umowa o dzieło składki ZUSZdefiniowanie umowy o dzieło

Najlepszym rozwiązaniem będzie rozpoczęcie od zdefiniowania umowy o dzieło. Przez umowę o dzieło należy rozumieć umowę, która jest zawierana między zlecającym dzieło i tym, który przyjmuje zlecenie wykonania tego dzieła. Jeżeli chodzi o prawo do wynagrodzenia, przyjmujący nabywa je z chwilą wykonania oraz oddania dzieła.

Skoro definicja jest już za nami, nie pozostaje nic innego, jak przejść do składek ZUS.

Składki ZUS

Jako że tytuł tekstu to umowa o dzieło składki ZUS, nie pozostaje nic innego, jak przejść do tego, jak wygląda sytuacja ze składkami ZUS. Najkrócej rzecz ujmując, muszą Państwo pamiętać, że umowa o dzieło charakteryzuje się najniższymi kosztami zatrudnienia. Jest to związane, z tym że umowa o dzieło nie podlega składkom na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne. Wyjątkiem od takiego obrotu spraw jest umowa o dzieło z własnym pracownikiem.

Jak wygląda podatkowa rzeczywistość?

Przejdźmy teraz do tego, w jaki sposób przedstawia się podatkowa rzeczywistość. Mimo tego, że tytuł tekstu to umowa o dzieło składki ZUS, temat podatków jest niewątpliwie istotny. Zacznijmy od tego, że jeśli kwota umowy o dzieło wynosi maksymalnie 200 zł brutto, dochodzi do stosowania zryczałtowanego podatku. Mówiąc językiem bardziej zrozumiałym, odlicza się podatek w wysokości 18% bez kosztów uzyskania przychodu.

Skoro kwoty do 200 zł brutto mamy już za sobą, czas przejść do sytuacji, kiedy kwoty są wyższe niż 200 zł brutto. Wtedy zaliczka na podatek dochodowy to 18% a w razie rocznych dochodów większych niż 85 528 zł – 32% (z tym że do kwoty 85 528 zł obowiązuje stawka 18%).

Trzeba jeszcze odnieść się do kosztów uzyskania przychodu. Przy koszcie uzyskania przychodu fakty są takie, że w tradycyjnej umowie o dzieło kup zostało ustalone na poziomie 20%. Kiedy umowa o dzieło zawiera również prawa autorskie, kup jest na poziomie 50%.

Elementy umowy o dzieło

Czas powiedzieć jeszcze o tym, jakie elementy powinna zawierać umowa o dzieło. Na początek powiedzmy sobie o oznaczeniu stron umowy o dzieło. Z jednej strony musi być osoba zlecająca wykonanie dzieła, a z drugiej osoba wykonująca dzieło. Dalej mamy określenie przedmiotu umowy o dzieło oraz wynagrodzenie. Poza tym należy wspomnieć jeszcze o określeniu terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania dzieła oraz innych ustaleniach — fakultatywne. Naturalnie na końcu podpisy obu stron umowy.

Umowa o dzieło składki ZUS — dobry wybór?

Najwyższa pora zadać sobie pytanie, czy umowa o dzieło składki ZUS to właściwa droga? Odpowiedzi na to pytanie tutaj jednak nie znajdziecie. Można powiedzieć, że każda osoba samodzielnie musi się zastanowić. Dla jednej osoby umowy o dzieło może być korzystna, a dla innej wręcz przeciwnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here