Coraz większe zainteresowanie przedsiębiorstw systemami ERP sprawia, że pojawia się sporo pytań, dotyczących tego interesującego oprogramowania. Jego początki sięgają połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy powstały standardy gospodarki materiałowej. Stopniowe poszerzanie zakresu standardów i wprowadzanie rozwiązań informatycznych doprowadziły do powstania unikalnych systemów ERP (ang. Enterprise Resource Planning), które ułatwiają zarządzanie przedsiębiorstwem. Jak przebiega i ile kosztuje wdrożenie takiego oprogramowania?

Jak przebiega instalacja systemów ERP

Wdrożenie systemu ERP jest procesem rozciągniętym w czasie. Można wyróżnić kilka podstawowych etapów. Ich dokładna ilość będzie różna w zależności od metodologii wdrażania, ale zawsze występują:
1. analiza i wybór systemu ERP
2. przygotowanie do wdrożenia ERP
3. realizacja wdrożenia oprogramowanie ERP – dostosowanie systemu do potrzeb klienta
4. szkolenia
5. rozpoczęcie pracy systemu i praca nadzorowana
6. rozliczenie wdrożenia ERP i wsparcie powdrożeniowe.

Jak widać z tego krótkiego opisu, proces instalacji systemów ERP jest złożony i wymaga sporej wiedzy i doświadczenia, aby został prawidłowo wprowadzony w życie. Warto do tego zatrudnić dobrą firmę, która pozwoli przejść go w sposób optymalny.

Koszty, jakie ponosi przedsiębiorstwo

Wdrożenie systemu ERP przynosi przedsiębiorstwu wymierne korzyści, jednak najpierw firma musi ponieść określone koszty. Składają się na nie przede wszystkim koszt zakupu licencji na oprogramowanie, koszt niezbędnych środków technicznych (serwery, sieć komputerowa, oprogramowanie bazy danych itp.) oraz koszt usług, które są niezbędne do instalacji systemów ERP. Przyjmuje się, że instalacja systemów ERP to zwykle 80-100% kosztów zakupu licencji. Oprócz tego należy zaplanować środki na analizę wymagań, która jest niezbędna do wyboru systemu ERP. Pojawiają się też koszty ukryte – dojazdy, posiłki czy noclegi. Prawdopodobnie będą też potrzebne dodatkowe środki na szkolenia pracowników czy ewentualne dostosowanie systemu do specyficznych wymagań klienta. Dlatego podstawowy budżet, przeznaczony na wdrożenie systemu ERP dobrze jest zwiększyć o 5-15%, aby mieć rezerwę na nieprzewidziane wydatki.

Motywacja pracowników

Ważną sprawą jest odpowiednie zmotywowanie pracowników do przyjęcia systemu ERP. Dobrze prowadzone szkolenia i wyjaśnienie nadchodzących zmian pozwoli im przetrwać trudny czas wdrożenia ERP. Wielu z nich będzie pracowało w podwójnych systemie – dotychczasowym i nowym ERP.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z https://erpnav.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here