hipoteka kaucyjna

Tematem tekstu będzie hipoteka kaucyjna. W zasadzie skupimy się na tym, z czym była związana taka hipoteka. Mowa o czasie przeszłym, ponieważ hipoteka kaucyjna jest nieistniejącą formą, jeżeli chodzi o zabezpieczenie wierzytelności. Tak więc taka forma zabezpieczenia wierzytelności związana była z brakiem możliwości dokonania określenia wartości wierzytelności (konkretnie, kiedy w dniu ustalania zabezpieczenia dokładne określenie wartości wierzytelności nie było realne). Poza tym trzeba też powiedzieć, że dzięki hipotece kaucyjnej możliwe było określenie górnej granicy kwoty zobowiązania.

hipoteka kaucyjnaCo mogło być zabezpieczeniem hipoteki kaucyjnej?

Jako że swego rodzaju wprowadzenie jest już za nami, nie pozostaje nic innego, jak przejść do tego, co mogła zabezpieczać hipoteka kaucyjna. Sprawa jest stosunkowo prosta, zabezpieczeniu podlegały dwa rodzaje wierzytelności:

– wierzytelności bez ustalonej wysokości, ale istniejące lub mogące powstać dopiero w przyszłości (roszczeń mających związek z wierzytelnością hipoteczną, ale nie związanych z mocą ustawy hipoteki zwykłej)
– wierzytelności z dokumentów zbywalnych przez indos także, wtedy kiedy wysokość wierzytelności była z góry ustalona

To tyle w kwestii zabezpieczenia hipoteki kaucyjnej, nie pozostaje nic innego, jak przejść do skutków wywołanych w związku z dokonaniem wpisu do hipoteki kaucyjnej.

Skutki wywołane dokonaniem wpisu do hipoteki kaucyjnej

Być może niektórzy z Was będą zaskoczeni, ale wpis związany jest wyłącznie z najwyższą sumą odpowiedzialności rzeczowej. Poza tym trzeba także dodać, że zapłata sumy zabezpieczonej hipoteką kaucyjną skutkuje wygaśnięciem wierzytelności w związku z danym stosunkiem prawnym.

Nieruchomość obciążona hipoteką kaucyjną. Co wtedy?

Przejdźmy teraz do ostatniej części tekstu, a mianowicie tego, co należało zrobić, kiedy nieruchomość była obciążona hipoteką kaucyjną. Tak więc w absolutnie każdym przypadku konieczne było zaspokojenie wierzyciela (nie trzeba chyba dodawać, że chodzi o zaspokojenie wierzyciela z nieruchomości obciążonej hipoteką kaucyjną). Koniecznie trzeba też jeszcze wspomnieć o pewnej sytuacji. Otóż może zdarzyć się tak, że wierzyciel ubiega się o zmianę hipoteki (dokładniej rzecz ujmując, chodzi o zmianę hipoteki kaucyjnej na hipotekę przymusową zwykłą). Jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, warto też wiedzieć, że sąd prowadzący księgę wieczystą powinien otrzymać tytuł egzekucyjny.

Na tym w zasadzie możemy zakończyć tekst. Celem tekstu było skrótowe zobrazowanie tematu i taka sytuacja, jak najbardziej miała miejsce. Zresztą nie sposób odnieść się do wszystkiego przy okazji jednego tekstu. Poza tym, gdybyście chcieli wiedzieć więcej na temat hipoteki kaucyjnej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby poszerzyć swoją wiedzę (wystarczy przejrzeć internet). Warto jednak pamiętać, że należy działać w sposób, jak najbardziej ostrożny. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy podawane są jakieś niesprawdzone informacje (nieodzowne jest korzystanie ze źródeł uznawanych za zaufane).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here