Co to jest Sejm i Senat?
Co to jest Sejm i Senat?

Co to jest Sejm i Senat?

Co to jest Sejm i Senat?

Sejm i Senat to dwie izby parlamentu w Polsce. Są one odpowiedzialne za tworzenie i uchwalanie nowych praw oraz kontrolę nad działaniami rządu. Sejm jest izbą niższą, natomiast Senat jest izbą wyższą.

Sejm

Sejm składa się z 460 posłów, którzy są wybierani w wyborach powszechnych na okres 4 lat. Posłowie reprezentują różne partie polityczne i są wybierani przez obywateli. Sejm jest miejscem, gdzie odbywają się debaty i głosowania nad projektami ustaw. To właśnie Sejm podejmuje ostateczne decyzje w sprawach legislacyjnych.

Senat

Senat składa się z 100 senatorów, którzy są wybierani w wyborach powszechnych na okres 4 lat. Senatorowie reprezentują różne regiony Polski. Senat ma mniej uprawnień niż Sejm, ale ma ważną rolę w procesie legislacyjnym. Senat może zgłaszać poprawki do projektów ustaw i wnosić swoje propozycje.

Różnice między Sejmem a Senatem

Sejm i Senat różnią się nie tylko liczbą członków, ale także swoimi uprawnieniami. Sejm ma większą władzę i podejmuje ostateczne decyzje w sprawach legislacyjnych. Senat ma prawo zgłaszać poprawki i wnosić swoje propozycje, ale ostateczne decyzje podejmuje Sejm. Sejm jest również odpowiedzialny za wybór Prezydenta Polski.

Wpływ na życie Polaków

Decyzje podejmowane przez Sejm i Senat mają bezpośredni wpływ na życie Polaków. To w tych izbach podejmowane są decyzje dotyczące podatków, edukacji, opieki zdrowotnej i wielu innych kwestii. Sejm i Senat są miejscem, gdzie politycy reprezentujący różne partie polityczne mogą przedstawiać swoje pomysły i walczyć o ich realizację.

Podsumowanie

Sejm i Senat są dwiema izbami parlamentu w Polsce. Sejm jest izbą niższą, składającą się z 460 posłów, natomiast Senat jest izbą wyższą, składającą się z 100 senatorów. Sejm ma większą władzę i podejmuje ostateczne decyzje w sprawach legislacyjnych, podczas gdy Senat ma prawo zgłaszać poprawki i wnosić swoje propozycje. Decyzje podejmowane przez te izby mają bezpośredni wpływ na życie Polaków.

Wezwanie do działania:

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Sejmu i Senatu! Dowiedz się więcej o tych ważnych instytucjach polskiego systemu politycznego. Odwiedź stronę Przystanek Edukacja, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat.

Link tagu HTML:

Kliknij tutaj aby odwiedzić stronę Przystanek Edukacja.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here