Posiadanie

Polskie prawo przewiduje bardzo wysokie kary za posiadanie narkotyków. Jednocześnie organy ścigania mają dość spore możliwości ścigania przestępstw związanych z posiadaniem substancji zabronionych przez prawo. Jednak Kodeks karny słusznie rozróżnia przestępstwa narkotykowe zgodnie ze szkodliwością społeczną. Niemniej o proporcjonalności kary do czynu decyduje sąd i często arbitralne przesłanki.

Jaka kara za posiadanie narkotyków?

Zgodnie z Kodeksem karnym za posiadanie narkotyków grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Pod pojęciem narkotyków mieszczą się również środki, które w innych krajach są lekiem. Dlatego jeżeli przewozimy leki czy jakiekolwiek inne substancje z innych państw, to warto sprawdzić czy nie są zabronione. Listę substancji, których nie wolno posiadać w Polsce zawiera rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia – Wykaz środków odurzających i substancji psychotropowych.

Jeżeli zostanie stwierdzona znaczna ilość substancji niedozwolonej, to kara wynosi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Niemniej kodeks karny nie wskazuje wartości liczbowej. Dlatego za każdym razem sąd będzie rozważał, czy znaleziona ilość narkotyków mogłaby służyć sprzedaży. Znaleziona ilość substancji niedozwolonych jest najczęściej przeliczana na porcje (tj. ilość narkotyku, która spowoduje efekt odurzenia u przeciętnej osoby). Należy też mieć świadomość, że karane jest posiadanie co najmniej jednej porcji. Mniejsze ilości narkotyków, jego resztek nie stanowi czynu karanego.

Sąd może również zmusić do leczenia odwykowego albo orzec nawiązkę do wysokości 50 tysięcy złotych na wybraną organizację zwalczającą narkomanię.

Czy możliwa jest niższa kara?

Wymiar sprawiedliwości może uznać, że przestępstwo posiadania narkotyków stanowi przypadek mniejszej wagi. W rezultacie możliwe jest otrzymanie wyłącznie kary grzywny lub ograniczenia wolności (tj. prac na cele społeczne). Jednak sąd musi uznać, że stopień społecznej szkodliwości oraz wina sprawcy jest mniejsza niż w typowych, podobnych sprawach. Oceniana może być między innymi postawa zatrzymanego, jego zachowanie, ale też szkodliwość dla innych.

Ponadto jeżeli zarzut jest krótszy niż pięć lat, to przy poddaniu się leczeniu, prokurator może zawiesić czynności przygotowawcze. Zawieszenie będzie trwało co najmniej do końca czasu leczenia. Dość częstą praktyką jest wtedy też wniosek prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania.

Należy też mieć świadomość, że samo bycie pod wpływem narkotyków nie jest karane. Nie może też być równoznaczne z ich posiadaniem, na co wskazywał Rzecznik Praw Obywatelskich i Sąd Najwyższy we wcześniejszych wyrokach.

Najważniejsza przy zarzucie posiadania narkotyków jest współpraca z obrońcą. Pozwala ona zmniejszyć negatywny wpływ przestępstwa na nasze życie. Należy pamiętać, że karane są prowadzenie pod wpływem środków odurzających, ale też posiadanie narkotyków. Adwokat Warszawa to zapewne pierwsze hasło, które będą wyszukiwać mieszkańcy tego miasta.

Współpraca z naszą kancelarią zapewni państwu pełną informację o toczonych sprawach, bezpieczeństwo na każdym etapie postępowania a przede wszystkim doświadczenie kluczowe w sprawach związanych z posiadaniem narkotyków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here