zakładanie spółki akcyjnej

Spółka akcyjna (często zapisywana skrótem S.A.) jest jedną z form prawnych, dzięki której można prowadzić działalność gospodarczą. To, co wyróżnia ją na tle innych to fakt, że jej głównym przeznaczeniem jest wejście na giełdę. Jeśli zatem chcemy, aby nasza spółka rozwinęła się właśnie w tym kierunku, nie ma się nad czym zastanawiać, tylko podjąć decyzję, że rejestracja spółki akcyjnej jest właśnie dla nas. A co jeśli zmienimy zdanie i nie będziemy chcieli próbować swoich sił na giełdzie? Nic nie nie stanie, ponieważ ta forma absolutnie nie wyklucza innego przeznaczenia i innych przedsiębiorców. Można założyć ją jednoosobowo.

Zakładanie spółki akcyjnej krok po kroku

W Polsce zakładanie spółki akcyjnej odbywa się w zgodzie z przepisami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych. Aby spółka akcyjna mogła powstać, niezbędne jest jej zawiązanie. To wiąże się z koniecznością sporządzenia aktu notarialnego, który będzie określał między innymi następujące elementy: nazwę spółki, siedzibę, przedmiot działalności wartość nominalną akcji, dane osobowe założycieli, liczbę osób będących w zarządzie oraz radzie nadzorczej i kilka innych, równie istotnych informacji. Kolejnym ważnym krokiem do celu, jakim jest rejestracja spółki akcyjnej, jest wniesienie kapitału zakładowego przez akcjonariuszy. Musi on wynosić co najmniej sto tysięcy złotych. Następnym krokiem jest ustanowienie całego zarządu, a także rady nadzorczej. Zadaniem tej rady jest sprawowanie ciągłego nadzoru nad pracą i funkcjonowaniem spółki, zaś rolą zarządu jest reprezentowanie spółki i prowadzenie jej spraw. Ostatnim punktem, który czeka osoby zakładające spółkę akcyjną, jest wpis do rejestru. Można dokonać tego poprzez złożenie wniosku do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). Należy pamiętać o tym, że zgłoszenie powinno być podpisane przez wszystkich członków zarządu oraz zawierać określone załączniki. Do zgłoszenia spółki konieczne jest dołączenie jej statutu, akt notarialnych potwierdzających założenie spółki, oświadczeń członków zarządu potwierdzających dokonanie wpłat. Ponadto konieczne jest przedstawienie dowodu wpłaty na akcje (taki dokument może wystawić bank). Rejestracja spółki akcyjnej wymaga również dołączenia dokumentu, który potwierdzi skład osobowy organów spółki. Konieczne jest także okazanie zezwolenia bądź zatwierdzenia przez odpowiedni organ statutu spółki. Dużym ułatwieniem i przyspieszeniem całego procesu jest fakt, że wnioski można składać także przez internet.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here