Analiza fundamentalna, jak sama nazwa wskazuje, to jedna z najważniejszych metod analitycznych wykorzystywanych na rynku forex. Ma na celu ocenę sytuacji finansowej interesującej nas spółki, co pomoże nam zweryfikować jej wartość na rynku kapitałowym. Doświadczona osoba korzystająca z forex zwraca uwagę na wszystkie wydarzenia mogące mieć wpływ na wartość akcji, zarówno te przeszłe, jak i prognozowane. Pierwszą analizą z pewnością powinna być analiza makroekonomiczna kraju. Jakie wskaźniki warto wziąć pod uwagę?

Stopa procentowa

Stopa procentowa nierozerwalnie łączy się z kursem walut, a oba czynniki wskazują potencjalnym inwestorom poziom rozwoju gospodarczego kraju. Im stabilniejsza sytuacja państwa, tym wyższy kurs waluty, a więc i mniejsze ryzyko. Mocna waluta zachęca do inwestowania w spółki właśnie tego kraju.

Rynek pracy

Obok stopy procentowej to właśnie bezrobocie najlepiej opisuje rozwój danego kraju. Jednak dom maklerski tms.pl dodaje – należy zwracać uwagę na dominujący sektor zatrudnienia. Przykładowo, bezrobocie 8% w społeczeństwie utrzymującym się głównie z rolnictwa nie oznacza, że kraj ten rozwija się lepiej od kraju z 18% bezrobociem, lecz z przewagą zatrudnienia w usługach oraz przemyśle.

Deficyt budżetowy

Sam deficyt – czyli sytuacja przewagi wydatków nad dochodami – nie jest miarodajny. Dla tradera forex najważniejsze jest to, jak szybko rośnie deficyt kraju. Im większe tempo wzrostu, tym słabsza kondycja państwa, a co z tym związane – spada opłacalność inwestycji.

Wzrost gospodarczy

Wzrost gospodarczy określa, o ile zwiększyła się produkcja dóbr i usług w danym kraju w stosunku do poprzedniego roku. Oczywiście im wyższy wskaźnik, tym lepiej dla inwestora, choć ten element wymaga długofalowej obserwacji i ma znaczenie głównie przy perspektywie długoterminowych inwestycji.

Warto jeszcze zwrócić szczególną uwagę na jeden, bardzo ważny czynnik  inflację, czyli podwyżkę cen towarów i usług prowadzącą do spadku wartości pieniądza. Wzrost inflacji oznacza dla inwestora obniżenie realnego dochodu z inwestycji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here