Obowiązki związane z ochroną danych osobowych

Od czasu gdy pojawił się obowiązek zgłaszania baz danych, firmy zostały zobowiązane do zatrudnienia specjalistów odpowiadających za te procedury. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, czyli ABI, może być osoba zatrudniona wyłącznie do tego celu, ale za poszczególne działania związane z gromadzeniem, przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych może również odpowiadać pracownik działający w innych obszarach.

Ponieważ ochrona danych osobowych wymaga staranności, dbałości i pozostawania na bieżąco z aktualnymi przepisami w tej dziedzinie, dotychczasowy pracownik, któremu powierzymy nowe obowiązki, musi mieć odpowiednią ilość czasu na dopełnienie ich. Dbałość o procedury nie kończy się bowiem z chwilą zgłoszenia bazy do GIODO, ale wymaga również bieżącej opieki i aktualizacji.